Doordat Daisy een andere schoolopleiding had, merkte zij dat er verwijdering ontstond tussen haar en haar zusjes. Zij meenden dat hun moeder haar voortrok, zij werden onaardig tegen haar. Later besefte Daisy dat er wel degelijk een soort jaloezie tussen hen was, waar zij onbewust het slachtoffer van werd. De constante verwijten voor haar HBS-opleiding drongen tot Daisy door dat zij het “zwarte schaap” van de familie was geworden. Telkens als...