Toen Daisy naar de 5e klas overging, kreeg ze een onderwijzer, die heel doortastend was. Hij was erg geïnteresseerd in de verschillende onderwijsmethodes, die in die periode juist vanuit het buitenland in Nederland geïntroduceerd werden. Hierdoor kon hij zijn leerlingen testen welke onderwijsvorm het beste voor hen geschikt was. Hijzelf koos voor een takensysteem en aanschouwend onderwijs. Door dit systeem werd Daisy gestimuleerd in leren,...