Joop en Jan zijn van jongs af aan trouwe vrienden, ze hebben een gezamenlijke hobby n.l. musiceren. Joop speelt gitaar en Jan heeft een gouden stem. Ze hebben met een paar vrienden een combo geformeerd. De keuze van hun repertoire is tijdloos, ze spelen romantische jazz, soms mèt dan weer zonder zang, achtergrond muziek dus. Je komt ze dikwijls tegen op Indische feesten en (dans)partijen zgn. “kumpulans” en/of bij de zgn. “Indische Soos”....