Carla Bronkhorst - Spiritueel Hulpverleenster - Handlijnkunde

Sinds vele jaren werkt Carla Bronkhorst als spiritueel hulpverleenster. Mensen met allerlei (levens)vragen of zij die geen uitweg meer zien, raadplegen haar. Zij probeert heel discreet inzicht te geven in hun leven, via een combinatie van diverse spirituele disciplines o.a. : Handlezen, Gelaatkunde, Grafologie, Kleurdiagnostiek, ISIS-Kaarten, I Tjing-calligrafietjes, Bijbelsymboliek, Namologie, Assertiviteit, Luisterend oor enz. Door het combineren van deze spirituele disciplines is zij in staat een Karakteranalyse te schetsen van haar cliënt(en). De bedoeling van haar werk is de cliënt(en) een meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld te geven.

Haar spiritualiteit heeft zij geërfd van haar Indonesische grootmoeder Soetjinem, van moeders kant. Door haar religieuze opvoeding is Carla bekend met de Bijbelsymboliek, en tevens met de inhoud van de grote Religies. Haar grote affiniteit met het onderwijs, de veelvuldige intensieve gesprekken met zowel jeugdigen als ouderen, hebben haar ruimdenkendheid o.a. op spiritueel gebied vergroot. Naast het volgen van cursussen/workshops en het zelfstandig lesgeven in deze materie, op o.a. de Volksuniversiteit te Vlaardingen en bij haar aan huis, heeft Carla een respectabele bekendheid opgebouwd. Als spiritueel hulpverleenster, haar luisterend oor, heeft zij bij velen met succes gewerkt, gezien de hoeveelheid dankbetuigingen die zij nog regelmatig ontvangt, alsmede het feit dat cliënten - soms na jaren - terugkeren zelfs, met familie of vrienden.

Haar werk op diverse Pasar Malams en spirituele beurzen, bij bedrijven, verenigingen, privéconsulten in Indradjaja Toko’s door het hele land, groepsconsulten bij mensen thuis voor feesten en partijen en niet te vergeten de consulten bij haar thuis, geeft haar een zeker gevoel van dankbaarheid.

Ook geniet Carla bekendheid in binnen- en buitenland o.a. via advertenties in de Indradjaja Post en het blad MOESSON. Radio- en Tv-optredens heeft zij, naar volle tevredenheid van haar opdrachtgevers, op haar naam staan.

Carla Bronkhorst

 

Telefoon 010-4585419 - Internet www.carlabronkhorst.nl
Email: handlijnkunde@carlabronkhorst.nl

  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei - Bandoeng
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei - Filmopname
Loading Quotes...