Enige tijd geleden werkte ik op een beurs. De meeste collega’s begroetingen elkaar veelvuldig met omhelzingen zgn. knuffels; het voelt als een warm bad. Behalve Petra, een doorgewinterde, verzuurde en meest dominante collega. Zij komt je nóóit tegemoet, je krijgt hooguit een knik van haar. Als je je daar niet voor afsluit, voel je haar dodende blik. Wat is de reden van haar vreemde gedrag?

Petra heeft de vervelende gewoonte haar wil aan iedereen op te dringen. Om haar tafel hangt dan ook een onaangename sfeer, alsof ze zich boven iedereen verheven voelt. Haar reclamefolder is zo groot als een tabloid. Het valt op dat deze vrouw haar mondje roert, vooral als ons om een minuut stilte wordt verzocht. En als het nu iets zinnigs was dan nog, je hoort alleen maar gebrom en wat gemompel…

Tabloidformaat

1) Formaat van een krant dat kleiner is dan het traditionele formaat.
Voorbeeld: “De meeste dagbladen zijn de afgelopen jaren overgegaan op tabloidformaat”.

2) Krant met roddels en schandalen
Synoniemen: Boulevardblad, schandaalkrant.

(Bron: http://www.woorden.org/zoek.php?woord=tabloid)

Petra begint de beurs met “de roddel van de maand” tegen An - in het Rotterdams -. Ze gesticuleert hevig, zoals gewoonlijk. Al op een afstand zie je haar gebarentaal; alsof iedereen doof is, zit ze daar te zwaaien met (nog even) handen èn voeten. Het schijnt nogal interessant te zijn… Ik weet niet waar het overgaat en het interesseert me totaal niet.

Op de vorige beurs had ze een leerlinge van haar (Leny) meegenomen. Deze jonge dame maakt uitzonderlijk mooie wastekeningen zgn. encaustic art. Enkele ervan lagen voor haar op tafel. Ik liep langs en het viel me op dat de kleuren groen eruit sprongen, terwijl de tekening op zich diepe indruk op mij maakte. Op mijn vraag aan Leny of zij mij een uitleg over dit speciale werkstuk wilde geven, weigerde de jonge dame. Eerst als ik plaats zou nemen, dan zou ze mij vertellen wat die wastekening betekent. Ik had geen zin in een consult, ik werkte zelf op die beurs en liep alleen even langs, vóórdat de beurs zou aanvangen.

Ik hoorde van haar buurvrouw (An) dat dit haar 1e beurs was, waarop ik haar welkom heette en haar complimenten maakte over haar prachtige werkstukken. Tevens wenste ik haar veel succes toe voor deze beurs. Voor de 2e keer vroeg ik of zij dan toch even wilde uitleggen wat de betekenis ervan was. Leny was duidelijk geïrriteerd, zij verzocht mij nu dringend te gaan zitten, hetgeen ik niet deed. Ik vertelde haar opnieuw - even vriendelijk als aan het begin -, dat ik mijn gebruikelijke rondje liep, alleen om te zien wie er deze keer mee deden en welke disciplines er waren. Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was in mijn uitleg; het bleek aan dovenmans oren.

Uiteindelijk vertelde ik haar wat andere collega’s met wastekeningen ook dikwijls doen. De tekeningen liggen reeds op de tafel en degenen die langs komen, mogen er één (die hun aanspreekt) aanwijzen. De paragnost staat of zit achter haar tafel. Zij geeft aan de voorbijganger(s) – de evt. potentiële cliënten, die vóór de tafel staan -, een uitleg, zònder een consult op te dringen; in een enkel geval krijg je die tekening zelfs cadeau. Dàt is pas service, tevens een mooie reclame voor de paragnost! Op die manier komt deze de toekomstige cliënt tegemoet…

Encaustic schilderen

Encaustic schilderen, ook wel bekend als hete was schilderen, ontstaat met behulp van verwarmde bijenwas, waaraan gekleurde pigmenten zijn toegevoegd. De vloeistof/pasta wordt vervolgens aangebracht op een bewerkt houten oppervlak. Hoewel ook canvas en andere materialen, zoals speciaal bewerkt papier, worden gebruikt. Aan het eenvoudigste encaustic mengsel worden pigmenten aan de bijenwas toegevoegd, maar er zijn diverse andere samenstellingen.

(Gevonden op http://en.wikipedia.org/wiki/Encaustic_painting)

Lezen/duiden van wastekeningen

Een geheel andere manier van werken met encaustic of bijenwas is het intuïtief maken van een tekening met het strijkijzer en gekleurde blokjes bijenwas.

Zo'n tekening wordt ook wel "Spirituele tekening" genoemd. Je gaat dan intuïtief, op gevoel een tekening strijken, die daarna geduid/gelezen wordt n.a.v. de kleuren, patronen en structuren. De tekening geeft dan een "beeld" van de persoon, waar deze tekening voor gemaakt is b.v. waar hij of zij op dit moment in het leven staat, wat zijn of haar proces op dit moment is.
Een spirituele of intuïtieve tekening wordt gemaakt vanuit het gevoel waardoor er op de gestreken tekening allerlei structuren en daardoor eventueel symbolen te voorschijn kunnen komen van o.a. mens- tot dierfiguren, bomen tot bloemen, cijfers tot letters of in zeldzame gevallen hele woorden. Soms verschijnen er silhouetten van overledenen (ook wel dieren) als een lieve groet. Zo'n tekening kan nog meer duidelijkheid, kracht of inzicht geven in een bepaalde situatie, waarin men zich bevindt en waar je op dat moment geen raad mee weet. De tekening die gemaakt wordt, is een duiding voor dit moment en gaat over situaties en/of vragen, die dan ook op dit moment spelen en waar het verleden ook vaak nog veel invloed op heeft.

Het maken van een spirituele wastekening is niet alleen inspirerend, maar ook rustgevend en helend. Ze werken therapeutisch. Zet de tekening op een plek in je huis waar je het regelmatig kunt zien.

(Bron: http://www.encausticart-creation.nl/index.php/bijenwastekening-duiden)

Alleen op voorwaarde dat ik plaats nam, zou Leny met de uitleg beginnen, ze bleef halsstarrig bij haar mening. Ik merkte dat zij heel onzeker, zelfs boos werd; ze duwde mij vervolgens het exemplaar in de hand: “Hier, neem het maar mee!” Ik kreeg sterk het gevoel dat dit een groot misverstand was. Leny was dermate geagiteerd, alsof ik haar iets had aangedaan, wat geenszins mijn bedoeling was. In tegendeel! Erger nog, ik wilde haar er juist op attenderen hoe ze zich op de beurs(en) kan profileren… Mijn bedoeling was, haar een nieuwe manier van reclame aan te geven. Uiteindelijk hebben wij als ouwe rotten in het vak ervaring genoeg opgedaan, - op tientallen beurzen, gedurende al die jaren -, hoe wij met elkaar en met potentiële cliënten moeten omgaan. Kijkers willen vaak eerst aftasten, soms willen ze alleen maar tekst en uitleg hebben hoe het werkt; in géén enkel opzicht een opgedrongen consult. Geef ze de ruimte! En, klant is koning…

An probeerde haar op dat moment nog eens duidelijk te maken, wat mijn bedoeling precies was en dat het heel goed gemeend was, want zij kent mijn werkwijze en wij kennen elkaar al sinds járen. Juist omdat Leny nog maar net op de beurs werkte, kon ze deze aanwijzing m.i. goed gebruiken, zeker als ze van plan was vaker op beurzen te gaan werken. Ook die woorden nam ze niet ter harte.

Toen ik goed en wel thuis was, ging de telefoon en wie had ik aan de lijn? Petra… haar snauwerige stem klonk gematigder dan gewoonlijk, iets meer timide; ze kon immers niet weten hoe ik op haar “aanval” zou reageren. Leny had haar beklag bij haar ingediend, ze was verontwaardigd en beledigd over het voorval. Waar ik het lef vandaan haalde haar zó te bejegenen! Petra kennende gaf hieraan gehoor en deed een poging mij een bescheiden “uitbrander” te geven, dat ik haar leerlinge, - die n.b. voor het eerst op de beurs stond - héél “dominant” te woord had gestaan, waardoor dat kind totaal van streek was geraakt…! Helaas, mijn goede en positieve bedoelingen werden met de voeten betreden en mijn verhaal werd niet eens aangehoord…!

Toen Petra goed en wel was uitgefoeterd, vroeg ik haar wat zij met dat bewuste gesprek te maken had en of ze erbij was geweest? Of ze precies wist hoe de vork in de steel zat? “Nee, niets!”, zei ze kortaf, “Leny is mijn leerling en ik voel me geroepen om jou te vertellen, wat je hebt aangericht…!” Ik verzocht haar vriendelijk, doch dringend de telefoon neer te leggen en wenste haar verder een “prettige dag” toe…

Ik heb Leny niet meer op de laatste beurs ontmoet. Ik had haar wastekening terug willen geven, die voelde niet meer goed, die hoorde dus blijkbaar niet bij mij, hij was mij trouwens ook niet gegund… Petra keek me wel boos aan, toen ik haar – zoals gewoonlijk - een “goede morgen” toewenste; ze zei niets, ze volgde me helemaal, met haar norse blik, tot aan mijn zitplaats. Wellicht had ze verwacht dat ik haar en plein public zou aanvallen, maar dan kent ze mij nog niet: ik houd de eer aan mezelf…

Deze beurs is voor mijn gevoel prettig verlopen, ik heb een aantal mensen blij kunnen maken – en dàt is mijn doelstelling in dit werk, als hulpverlener. In geen geval ordinaire ruzies over onbelangrijke zaken en zéér zéker niet met zgn. “paragnosten”, mensen, die niet weten hoe het hoort, die mensen horen m.i. niet op “Spirituele” beurzen thuis.

Paragnost

Iemand die beweert helderziend te zijn, wordt een helderziende of paragnost genoemd. Zo iemand denkt op een andere manier dan via zintuiglijk waarnemen iets over voor hem onbekende mensen of situaties te weten te kunnen komen.[1] Zo beweert hij of zij bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, herinneringen, of visualisaties van een cliënt of groep te kunnen opvangen. Sommige paragnosten treden op als paranormale genezers (magnetiseurs of handopleggers).

Hoewel paragnosten vaak claimen door de politie ingeschakeld te zijn om vermiste mensen of voorwerpen te helpen opsporen, is het vaak andersom: de paragnosten geven ongevraagd advies aan de politie. Uit een onderzoek in Engeland blijkt dat bij zaken waar een paragnost advies had gegeven die uiteindelijk opgelost zijn, dit advies nooit bleek te kloppen.[2]

De Nederlandse justitie sluit echter, in uiterst zeldzame gevallen, het gebruik van een paragnost onder het mom "onorthodoxe opsporingsmethoden" niet uit, zo liet minister Opstelten in 2012 weten middels een brief aan de Christenunie.[3]

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Helderziendheid)

Een cliënt gaf me zelfs een dikke kus op mijn wang en bedankte mij voor mijn steun en inzicht. Ook heb ik nog 2, zelf geschreven, boekjes over Assertiviteit verkocht. Die dag kon voor mij niet meer stuk:

C’est le ton qui fait le music

Inhoud versus relatie

Wij denken allemaal graag van onszelf dat we rationeel zijn en dat we argumentatie puur op de inhoud beoordelen. Maar in elke zin en elk verhaal moet een strikt onderscheid gemaakt worden tussen inhoud en relatie. De inhoud is datgene wat letterlijk gezegd is. Het relationele gedeelte is wat de spreker allemaal tussen de regels door uitzendt. Hiermee maakt hij duidelijk hoe hij de relatie met de ontvanger ziet. Deze relationele boodschap wordt verzonden via lichaamstaal, woordkeuze en intonatie. En juist dit deel geeft in discussies en debatten vaak de doorslag! Sommigen menen zelfs dat dit deel voor 80% bijdraagt aan de overtuiging, waar de inhoud slechts 20% zou bijdragen.

(Bron: http://www.hvds.nl/cgi-bin/artikel.cgi?ID=2236)

Loading Quotes...