Joske en Jan waren klasgenootjes op de Middelbare School. Ze leken verknocht aan elkaar; iedereen dacht werkelijk dat het een koppel was. Pas later bleek, dat ze totaal anders denkend waren. Jan had zich ontwikkeld als *IT-er, was nóóit klaar met studeren. Hij hield er een “eigen levensprogramma” op na en Joske was lerares in creatieve vakken geworden; zij zag een huwelijk wel zitten met “haar” Jan.

Het bijzondere van dit verhaal speelt zich af in de jaren, nadat beiden van school waren.

In de vakantie kregen ze samen een baantje aangeboden als vakantiewerkers in een fabriek. In die fabriek werkten veel jongelui, onder wie ook de zoon van de Directeur, Jil. Bij de aanvang van hun werk, werd Jan bij de Vervoersafdeling geplaatst, waar hij de hele dag artikelen rondbracht met speciale karretjes. Terwijl Joske op de verpakkingsafdeling aan de lopende band haar werk deed. Op die afdeling leerde ze Jil kennen en zowaar, het klikte tussen die twee. Geen mens heeft ooit gedacht, dat Joske nog eens verliefd zou worden op een jongen uit een gegoede familie. Haar vader was taxichauffeur en zij woonden in het oude Westen van Rotterdam, terwijl Jil met zijn ouders in één van de duurste wijken woonde, waar zij nooit of nagenoeg nooit kwam.

Als romanticus vond ze het spannend afspraakjes met Jil te maken, waar Jan niets van afwist. Trouwens het zou hem geen biet schelen wat zijn maatje uitspookte. Jan had zijn boeken en zijn studie Computerkunde en na zijn werk ging hij naar de avondschool en verdiepte zich in de ingewikkelde materie; hij wilde ook niet gestoord worden met voor hem onzinnige praatjes. Derhalve had hij geen interesse in romantiek in het algemeen. Hij was vrolijk van aard, maar toch enigszins sceptisch en alert en leefde solitair als “eeuwige student”; hij had zo zijn eigen humor, soms wat zwartgallig…

Zijn jeugd was net zo eenvoudig als die van Joske, met dit verschil dat Jan wilde studeren voor later en Joske het huwelijksleven verkoos. Diep in zijn hart had hij slechts één grote wens, nl. hij wilde carrière maken op ICT- gebied. Hij had een plan de campagne gemaakt en probeerde die uit te voeren, zonder de verantwoordelijk over een gezin of een vaste relatie. Alleen sprak hij zijn wensen nooit uit t.o.v. Joske, hetgeen frustrerend werkte op haar hormoonspiegel…

Ondanks hun **platonische liefde, zijn ze gedurende enkele jaren uit elkaar geweest, maar door een schoolreünie weer bij elkaar gekomen.

Joske is in die tussentijd getrouwd geraakt met Jil, de Directeurszoon. Al gauw kregen ze twee dochters. Jil was gewend in weelde te leven en dat wilde hij graag zo houden. Hij kon zich nauwelijks voorstellen dat hij - eenmaal getrouwd -, mede verantwoordelijk was voor zijn gezin met kinderen. Hij leefde zijn eigen “kantoorleven” met de bijbehorende liefdesaffaires tussen hem en zijn secretaressen. Joske was niet op de hoogte van deze relaties. Zij probeerde haar man ervan te doordringen, dat ook hij zijn kinderen een goede opvoeding moest geven. Heel dikwijls eindigden deze gesprekken in een enorme ruzie en zocht hij zijn toevlucht bij een van zijn favorieten...

Op den duur ging dit huwelijk stuk en was Joske weer alleen. Zij heeft getracht haar beide dochters een goed leven te geven, door te gaan werken en haar talenten op haar gebied te verbreden. In de kunstsector viel destijds niet veel te verdienen, waardoor haar kinderen niet altijd konden deelnemen aan schoolfeesten en –uitjes, zoals b.v. reisjes naar het buitenland. Jil droeg zijn steentje bij, maar van een alimentatie was geen sprake. Joske had in dientussentijd een andere woning moeten zoeken, terwijl Jil hun gezamenlijke woning deelde met zijn vriendinnen, die regelmatig bij hem op bezoek kwamen.

Dit huis is jaren een strijd tussen beide ouders geweest. De meisjes groeiden op in een tweestrijd, wanneer het huis verkocht zou worden, waren ze vrij om hun vader wel/ niet meer te bezoeken. Joske heeft lang moeten vechten voordat zij haar deel van de opbrengst kreeg. Ze heeft haar meisjes nooit afgehouden van haar ex. Integendeel, zo eenvoudig als haar opvoeding was geweest, zo fier heeft zij haar kinderen kenbaar gemaakt, hun vader te blijven bezoeken of ze het nu prettig vonden of niet. Inmiddels is de scheiding uitgesproken en het ouderlijk huis verkocht. Jil heeft uiteindelijk zijn intrek genomen bij een van zijn liefjes en Joske is geslaagd in een huisje ergens anders.

Op een dag keek Joske op haar computer op Face Book en vond wonderwel de buurjongen uit haar prille jeugd, Floor. Floor is de zoon van haar leraar in creatieve vakken en tevens haar buurman geweest. Zo doende kwam ze weer in contact met hem. Beiden konden het destijds heel goed met elkaar vinden en het bleek, dat het nog steeds klikte tussen hen. Floor was getrouwd geweest en had ook 2 kinderen; zijn vrouw was inmiddels overleden, dus de weg was vrij om te gaan…

Ze maakten een afspraak en zijn vervolgens nooit meer uit elkaar gegaan. Uiteindelijk zijn zij getrouwd en heeft Jan de fotoreportage van hun huwelijk mogen maken, als ouwe trouwe vriend uit haar schooljaren met wie ze eigenlijk héél graag getrouwd was…

Jan heeft inmiddels zijn doel bereikt en is Ingenieur op zijn gebied geworden. Of hij ooit de ware zal vinden, vertelt het verhaal niet. Maar, hij zal nóóit alleen zijn…

Het leven is net een rivier, ze stroomt zoals zij moet stromen, maar zal uiteindelijk naar – in dit geval -: de “levens”-zee stromen…

*Informatietechnologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie

Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.

**Platonische liefde
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Platonische_liefde)

Platonische liefde of een platonische relatie is in het hedendaagse denken een liefdesrelatie, waaraan geen seksueel handelen (lichamelijke liefde) of begeerte te pas komt: een innige vriendschap, een liefde zonder lichamelijke wensen.

Onderwerpen gerelateerd aan Plato: Plato’s jeugdjaren; Werken; Ideeënleer; Platonische liefde; Plato en Griekse religie; Plato’s theologie; Plato’s staatkunde; Plato-commentaren; Akademeia; Anamnese; Maieutiek; Hermeneutiek; Platonisme /Neoplatonisme; Allegorieën en metaforen; Atlantis; Allegorie van de grot; Het verhaal van Er; Ring van Gyges.

  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring - Tong Tong Fair
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring - Tong Tong Fair
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring - Tong Tong Fair

Loading Quotes...