Symboolkaarten: “Oogst Binnen Halen”

 

Christina is van Griekse afkomst. Haar vader is fors en breed van postuur, een originele Bourgondische Griek, leraar Grieks aan een Hogeschool. Haar moeder is een slanke, charmante Nederlandse vrouw, zij is ergens werkzaam als secretaresse in een groot bedrijf. Christina is enig kind, ze heeft de flinke lichaamsbouw van haar vader en het lieve, zachte karakter van haar moeder. Ze had zo graag een broer willen hebben, soms voelt ze zich wat eenzaam. Helaas is het er niet van gekomen. Haar grootste angst is dan ook, dat ze er later alléén voor komt te staan, als haar ouders oud en afhankelijk van haar zullen zijn en dan het gemis daarna... Ze heeft 2 prangende vragen als ze op het consult komt. Hoe moet het verder met haar? a. Haar financieel probleem; b. Haar lichamelijk gebrek.

De kaart met het symbool “Oogst” valt in het heden/hier en nu. Dit betekent nl.: de “oogst binnenhalen, binnenkort succes boeken”. Volgens de spelregels van dit kaartsysteem stopt de legging direkt, ongeacht de plek waar de kaart valt, in het heden, verleden of in de toekomst.

 (Voor alle duidelijkheid: Ik ben géén toekomstvoorspeller.

Ik vertaal de symboliek van de kaarten;

vervolgens leg de betekenis uit).

De “Oogst” is de enige kaart met de hoogste betekenis nl.: je doel bereiken. De avond tevoren trok ik deze kaart voor haar en ik stopte meteen. Toen Christina goed en wel aan mijn tafel zat, vroeg ik haar of zij nu (in deze periode) gelukkig is. Ze keek me aan en ik stelde haar dan ook de vraag of haar liefste wens reeds in vervulling was gegaan, wat zij als haar “geluk” beschouwt. Als reactie zwaait ze heftig met haar handen, alsof ze wil zeggen: “Stop en luister!” Ik kijk verbaasd naar haar geste en vraag wat dat betekent.

Na haar Hbo-studie heeft ze hier in Nederland een evenementen organisatiebedrijf opgezet. Haar personeel bestaat hoofdzakelijk uit studenten op jaarcontractbasis, dat leek haar goedkoper dan vast personeel. In korte tijd groeide het bedrijf tot één van de grootste in de omgeving. Ze kreeg het zó verschrikkelijk druk, dat uitbreiding noodzakelijk was. De vriend van haar vriendin, Paul, die financieel goed onderlegd is, bood haar zijn diensten aan. Ze was op dat moment dolblij met zijn aanbod, niet wetende dat hij een wolf in schaapskleren is. Door zijn hulp kon zij zich op andere onderwerpen in het bedrijf oriënteren en Paul nam het financiële gedeelte op zich. Ze vertrouwde hem blindelings. Maar wat later gebeurde, wil niemand weten…

Na een jaar of twee kwamen er klachten binnen van boze debiteuren en van de Belastingdienst over achterstallige betalingen. Toen Christa het in de gaten kreeg, was het al te laat. Natúúrlijk ontkende hij bij hoog en bij laag. Hij wenste er niet mee geconfronteerd te worden en wierp de schuld op anderen. Bij de accountantscontrole was hij in geen velden of wegen te vinden. Paul was zoek, hij hield zich schuil, maar waar? Het bleek dat hij al jaren regelmatig hoge bedragen op zijn eigen rekeningen had geboekt en er zichzelf mee had verrijkt. Er moest zelfs een advocaat aan te pas komen, “dit wordt een rechtszaak!”, dacht Christa en ze werd ziek. Ze ging in de ziektewet en ze is haar vrienden kwijt. Het bedrijf is voorlopig gesloten en alle studenten zijn ontslagen. Hoewel, de orders bleven binnenkomen! Ra, ra…

Haar 2e probleem is van fysieke aard; ze is altijd al corpulent geweest. Tijdens haar lagere- en middelbare schooljaren is ze er regelmatig mee geplaagd. Noch haar leraren, noch haar ouders hebben haar er ooit voor beschermd. Gevolg is dat zij mede daardoor een enorm minderwaardigheidscomplex heeft overgehouden. Haar emotionaliteit maakt dat ze teveel snoept. Weer een reden voor het schommelend effect van haar gewicht van tussen de 80 kg tot 100/130 kg. Christa is ook te goedertrouw, argeloos als een kind, daardoor hebben velen in het verleden dikwijls misbruik gemaakt van haar goedgelovigheid. Zodoende raakte zij dan weer gedesillusioneerd. Ze heeft niet het minste besef van alertheid of wantrouwen, dat blijkt ook uit die bewuste affaire met Paul. Haar huisarts raadde haar aan op vakantie te gaan en dat deed ze ook.

Tijdens haar vakantie hebben haar advocaat en haar accountant de zaak onder de loep genomen en zij kwamen daarbij tot de ontdekking dat Paul - ondanks zijn “kundigheid” - één ding - hoe dan ook - over het hoofd had gezien nl. dat Christa in het begin van de opstart van haar bedrijf hier in het land, een afspraak met haar neef in Frankrijk en haar bank in Nederland had gemaakt, om gelijktijdig een soort dochtermaatschappij in Frankrijk op te starten, maar dan onder een Franse naam. Dit bedrijf heeft altijd goed gedraaid en zodoende heeft Christa toch nog een gedeelte van haar eigen bedrijf in Nederland kunnen voortzetten. De orders die ondanks alle ellende tòch bleven binnenkomen, werden nu allemaal normaal uitgevoerd, maar de rekeningen werden (voorlopig) via het buitenlandse bedrijf betaald. Er werd weer personeel aangenomen en Christa knapte op; ze kon haar werk weer voortzetten.

Was dìt niet de “oogst”, die ze had binnengehaald? Het is allemaal symbolisch, als je het maar wilt zien, niet waar? Je moet wèl scherp blijven zien, niet alleen kijken. Dat wèl natuurlijk…

Paul heeft het nafluiten, hij zal àlles moeten terugbetalen en hij zit voorlopig voor de komende tijd achter de tralies… Met recht: ”Boontje komt om zijn loontje”! En zó werkt de wet van Aantrekkingskracht óók…

  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei
  • Carla Bronkhorst - Eigen werkervaring / groei en bloei - Bandoeng
Loading Quotes...

1 Comment

  1. carlabronkhorst

    goed gedaan

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Contactinformatie

Carla Bronkhorst
Telefoon 010 - 458 54 19
handlijnkunde@carlabronkhorst.nl
www.carlabronkhorst.nl